سشرق سیمان شرق

سشرق Daily

پایان ABC اصلاحی در محدوده 190
تشکیل الگوی Double Bottom در محدوده 190
واگرایی +RD در ام ای سی دی
شکست ترند نزولی کوچک
سهم در صورت Break up سویینگ فرعی 225 توانایی رشد تا ترند نزولی بزرگ واقع در محدوده 260 در بازه کوتاه مدت و 332 در یک بازه سه ماهه (بازدهی 50 درصد) و 417 در یک بازه 6 ماهه (بازدهی 100 درصد) رو خواهد داشت
stop loss خرید سهم قیمت پایانی زیر 180

/ 0 نظر / 15 بازدید